Teambegeleiding

Te veel werk, weinig focus, besluiten nemen is lastig, collega’s kennen elkaar nauwelijks en talenten worden slecht benut: deze stress wil je kwijt. Je wilt effectief samenwerken, zelfs als dat hybride of asynchroon is. Ik begeleid jou en je team om samen slimmer en prettiger te werken en als team betere resultaten te behalen.

Plan nu een ‘Slimmer Werken-gesprek’ in. Dan maken we kennis en krijg je in 30 minuten duidelijk wat je doelstelling is en welke obstakels in de weg staan om daar te komen. Ik vertel je welke eerste stap je nu direct kunt zetten om dit te veranderen.

Brandjes blussen en werkstress

Is in jouw team ad hoc werken de norm? Door afleidingen, een gebrek aan focus en communicatie van alle kanten kan het lastig zijn om gemaakte plannen uit te voeren. Wanneer medewerkers taken niet op tijd kunnen uitvoeren, heeft dit niet alleen invloed op hun resultaten maar ook op het werkplezier. Want altijd achter alles aanrennen en langs elkaar heen werken levert stress en frustratie op.

Als de teamleden geen overzicht hebben heeft dit invloed op de samenwerking. Vergaderen wordt ineffectief, informatie is versnipperd. Wanneer iemand afwezig is of vertrekt is er een kennislek: er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van alles wat de teamleden kunnen inbrengen. Het kan lastig zijn om verandering in gang te zetten, omdat “het toch niet lukt”. Dit staat verbinding en resultaten in de weg. 

Je vindt het lastig om het patroon te doorbreken, omdat sommige teamleden niet de motivatie (meer) hebben om samen de schouders eronder te zetten. Zonder hen krijg je niet de resultaten die je wilt.

Medewerkers om een tafel die post-its plakken

Teamproductiviteit vanuit persoonlijk leiderschap

Als teamleider, manager of HR-adviseur wil je stilstaan bij de ontwikkeling van het team. De blinde vlekken opsporen die zorgen voor verlies van tijd, energie en kennis. Je wilt dat de teamleden overzicht, focus en rust in hun hoofd hebben, zodat ze individuele verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun resultaten. Je team werkt dan efficiënt vanuit een duidelijke focus: ze gebruiken systemen optimaal, nemen samen besluiten, en weten precies wie wat gaat doen. Dit gebeurt in een hybride werkomgeving die het teamgevoel ondersteunt. Als er iemand even niet is of vertrekt, blijft kennis geborgd en kun je samen door.

Je wilt persoonlijke efficiëntie en effectief samenwerken combineren, zodat het team de gestelde doelen behaalt mét behoud van werkplezier.

Maatwerk traject

Ik bied maatwerktrajecten aan om teams te coachen bij het oplossen van deze uitdagingen. Na een intake met de leidinggevende en eventueel de teamleden plannen we een aantal interactieve sessies in. Op basis van de behoeften en leerstijl van de teamleden gaan we multidisciplinair aan de slag. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld timemanagement, prioriteren en jaarplannen, hybride en asynchroon samenwerken, verwachtingsmanagement en een manier van samenwerken die aansluit op de strategie van de organisatie.

Het is een mogelijkheid om het traject te combineren met persoonlijke begeleiding van één of meerdere van de teamleden. Bijvoorbeeld wanneer ze werkstress ervaren en werkwijzen op een passende manier willen uitvoeren die ook op de lange termijn vol te houden is.

Outsider Organizing - Eline

Een frisse blik

Mijn aanpak kenmerkt zich als analytisch: ik ga samen met het team op zoek naar de oorzaak van verspilling van hun energie en kennis. Omdat ik kennis en ervaring vanuit veel verschillende branches meebreng, kan ik me snel inleven in de werkomgeving van mijn klanten. Tegelijkertijd maakt mijn multidisciplinaire achtergrond ook mogelijk om onconventionele oplossingen te vinden als dat nodig is. Ik ga buiten de gebaande paden om samen met het team een duurzame oplossing te vinden die écht bij de organisatie past.

Ik ben er daarbij van overtuigd dat het nodig is om rekening te houden met de ‘mens achter het teamlid’. Als een manier van werken en organiseren past bij hoe iemand denkt, is het makkelijker om duurzaam werkplezier voor elkaar te krijgen. Klik hier om meer te lezen over mijn achtergrond.

Plan nu een Slimmer Werken-gesprek in

Dan maken we kennis en krijg je in 30 minuten: 

– duidelijk wat je doelstelling is

– ontdek je wat het grootste obstakel is

– vertel ik je de eerste stap die je direct kunt zetten om die te overwinnen

zodat jouw team efficiënter en prettiger gaat samenwerken en meer voor elkaar krijgt.